MUDr. Mária Lachmanová, praktický lekár pre dospelých